Teknisk avdelning

MoRek AB har en egen teknisk avdelning. De jobbar huvudsakligen med teknisk support, vägledning och råd till våra kunder. Det hålls också kurser regelbundet, både öppna för alla och kurser speciellt tillpassade företag och skolor. Kurserna hålls i våra lokaler eller ute hos kund.

 

Kontakta teknisk avdelning hos MoRek

Lasse Sætre
Teknisk sjef
Tlf: 67063519
E-post: lasse.saetre@morek.no

Dag Øystein Olsen
Teknisk konsulent/salg
Tlf.: 67063524/95234504
E-post: dag.oystein.olsen@morek.no

Kyrre Fridén
Teknisk
Tlf: 67063518/94176881
E-post: kyrre.friden@morek.no

<